ZPRÁVA O ČINNOSTI OKRAŠLOVACÍHO SPOLKU ZDIMĚŘICE ZA ROK 2017

Ani jsme se nenadáli a Okrašlovací spolek Zdiměřice, z. s. má za sebou první rok své existence, ve kterém se nám podařilo zrealizovat řadu malých projektů ve snaze zkrášlit veřejný prostor i podpořit rozvoj místní občanské společnosti.

Projekty

Okrašlovací spolek vznikl na základě setkání pěti sousedů a sousedek v únoru 2017, v březnu téhož roku byl zapsán do spolkového rejstříku. Zakládající schůze rozhodla, že posláním spolku bude snaha o zkrášlování veřejného prostoru na území Jesenice a o vytváření příležitostí pro budování dobrých sousedských vazeb. První týdny naší existence byly spjaty převážně s administrativními povinnostmi, zakládáním transparentního účtu i se zprovozňováním webu a facebookového profilu spolku.

Nechtěli jsme ale trávit čas pouze papírováním, proto jsme již v únoru vyrazili pracovat ven. Naší první spolkovou akcí byl úklid ulice Ke Geofyzikálnímu ústavu a přilehlých pozemků. V rámci brigády jsme nasbírali několik pytlů odpadu a starých pneumatik. Další počin jsme připravili na březen, kdy proběhl první ročník zdiměřického budkověšení. Na šesti místech jsme umístili ptačí budky ve snaze vytvořit vhodné podmínky pro hnízdění zdiměřického ptactva (a část budek se dočkalo svých obyvatel!). Druhý ročník zdiměřického budkověšení je naplánován na sobotu 10. března, tak přijďte 🙂

Na jaře jsme také začali chystat dvojici větších projektů, instalaci laviček v prostoru zdiměřické kaple a výstavbu komunitního kompostu pro člen(k)y spolku. Vstoupili jsme proto do jednání s majiteli dotčených pozemků, od kterých jsme následně získali jejich souhlas (za což oběma subjektům velice děkujeme!). Na základě internetového hlasování, ve kterém jste vybrali typ laviček, které byste si ke kapli přáli umístit, jsme přistoupili k jejich objednání (což jsme mohli udělat díky finančním darům od vás, našich příznivců!) a k instalaci. Během dvoudenní brigády jsme lavičky na místě nainstalovali, a od té doby nám slouží k příjemnému posezení vedle zdiměřické dominanty, místní kaple.

V případě komunitního kompostu jsme po získání souhlasu majitele přistoupili k získání souhlasu Odboru životního prostředí MěÚ Černošice s jeho umístěním a se sepsáním žádosti o finanční podporu s jeho realizací směřovanou na město Jesenice. Po získání dvou kladných stanovisek jsme přistoupili k výstavbě první, větší, komory kompostu. Od druhé poloviny roku tak máme v ulici Ke Kapli možnost ekologicky odstraňovat bioodpad v místě bydliště a současně získávat cennou surovinu v podobě kompostu. Letos na jaře nás čeká výstavba druhé komory kompostu, ve které bude kompost dozrávat.

V dubnu jsme přispěli dvěma herními stanovišti do tradiční oslavy Pálení čarodějnic pořádanou městem Jesenice. S dětmi jste si tak mohli užít bradavický famfrpál a famfrpálový slalom 🙂

V první polovině roku 2017 jsme se také pokusili otevřít v naší obci diskusi o zlepšení nabídky herních prvků na místních dětských hřištích. Nejprve jsme iniciovali setkání rodičů, na kterém jsme po vzájemné diskusi dali dohromady návrh herních prvků, které bychom uvítali pořídit na naše hřiště, a následně oslovili radu Jesenice s prosbou o pomoc s jejich pořízením. Bohužel v tomto bodě jsme ale neuspěli, náš návrh se nedočkal podpory a následné realizace.

Přes léto jsme organizovali pravidelné sousedské fotbaly na hřišti v ulici Labutí, kde jsme si měli možnost nejenom zasportovat v místě bydliště, ale také se seznámit se sousedy. Celkem se za „sezónu“ uskutečnilo 10 zápasů, na které zavítalo okolo 30 hráčů a hráček. Váš zájem nás velice těšil a rádi bychom na naše fotbalové setkávání navázali i v letošní sezóně. Od května se tak s vámi budeme na hřišti opět rádi setkávat.

Úspěšně jsme pokračovali i v našem projektu Humans of Zdiměřice, ve kterém se setkáváme se zdiměřickými sousedy a sousedkami a zachycujeme jejich pohled na život v naší obci. K únoru 2018 existuje přes 40 sousedských vizitek, které dohromady vytváří zajímavý a ucelený pohled života ve Zdiměřicích. Pokračovali jsme také v pátrání po minulosti Zdiměřic i jejich názvu.

Členská základna

Během roku 2017 jsme se dvakrát rozrostli, takže členstvo okrašlovacího spolku se dnes skládá se sedmi členů a členek. Rádi bychom i nadále rostli, takže pokud byste měli zájem se k nám přidat, ozvěte se 🙂

Hospodaření

V roce 2017 jsme měli příjmy ve výši 18 360 Kč a výdaje ve výši 14 847 Kč. Naše příjmy se skládaly z členských příspěvků (2 800 Kč), darů fyzických osob (5 560 Kč od 11 dárců a dárkyň) a daru města Jesenice (10 000 Kč, z něhož jsme 3 510,38 Kč městu vraceli. Kompost totiž vyšel levněji, než jsme původně předpokládali). Výdaje pak byly spojeny s instalací laviček u zdiměřické kaple (7 325 Kč), pořízením dvoukomorového kompostu (6 490 Kč), nákupem pomůcek pro hry pro děti (645 Kč) a náklady na pořádání sousedských setkání (357 Kč). V případě hlubšího zájmu o naše hospodaření si , prosím, projděte pohyby na našem transparentním účtu.

Takový byl rok 2017 v Okrašlovacím spolku Zdiměřice, z.s. Jsme moc rádi, že jste se s námi spolupodíleli na řadě akcí, které jsme připravili. Je to právě váš zájem a vaše zapojení, které je pro chod našeho spolku důležité a bez kterého by naše činnost neměla smysl. V neposlední řadě nám dovolte, abychom poděkovali všem z vás, kteří se nás rozhodli finančně podpořit v našem snažení. Za vaše dary zaslané na náš transparentní účet moc děkujeme. Je to právě vaše přízeň, která nám pomáhá naše cíle realizovat. Současně děkujeme i městu Jesenice, které se rozhodlo finančně podpořit náš projekt komunitního kompostu.

A tím naše činnost nekončí. I na rok 2018 chystáme celou řadu akcí, na kterých se budeme moci zvájemně potkat a společně přispět ke zkrášlení Zdiměřic (například 10. března pořádáme druhý ročník budkověšení, nebo 25. května zpřístupníme zdiměřickou kapličku v rámci akce Noc kostelů 2018). Sledujte proto náš web či facebookový profil pro další infromace. Těšíme se na viděnou!

Za Okrašlovací spolek Zdiměřice, z.s.
Mgr. Petr Brož, Ph.D.
předseda spolku

Napsat komentář