OHLÉDNUTÍ ZA NOCÍ KOSTELŮ VE ZDIMĚŘICÍCH 2018 – ZNAČKA IDEÁL

Teplý páteční večer 25. května 2018 se naplno projevilo kouzlo zdiměřické kapličky Jména Panny Marie, kterou znají obyvatelé všech okolních obcí. Okrašlovací spolek Zdiměřice zapojil kapličku ve spolupráci s kunratickou farností do celostátní akce Noc kostelů a připravil pro zájemce, kterých jsme nakonec napočítali přibližně sto třicet, čtyřhodinový program.

Prvními návštěvníky kapličky byly děti z Duhové školy ve Zdiměřicích, pro které jsme kapličku na chvilku otevřeli již dopoledne. V rámci své pravidelné vycházky si prohlédly interiér kapličky, na louce si házely míčem, zahrály si přetahovanou s lanem a užívaly si slunečný den v přírodě.

Těžký kovový klíč pak zachrastil v zámku dveří kapličky znovu v šest hodin večer. Možnost prohlédnout si vnitřek kaple Jména Panny Marie, která je po většinu roku zavřená, přilákala návštěvníky nejen ze Zdiměřic, ale i ze širokého okolí. Členové a členky Okrašlovacího spolu Zdiměřice před kapličkou připravili malou výstavu historických fotografií, které zachycují důležité místní události a krásu Zdiměřic včetně kapličky. Tyto fotografie se nám podařilo získat během rozhovorů v rámci projektu Humans of Zdiměřice od zdiměřických starousedlíků a starousedlic a za jejich zapůjčení jim ještě jednou děkujeme. Historie Zdiměřic se tak stává každodenní součástí života i nás, novousedlíků.

V sedm hodin se začal na louce před kapličkou ozývat dětský smích, nastal čas pro nejmenší. Děti ze všech sil napínaly své svaly při přetahované s lanem, zahrály si famrfpál a minigolf, skákaly v pytlích či si házely létajícím talířem. V osm hodin si na lavice před kapličkou sedli zájemci o historické přednášky. Petr Brož vyprávěl o historii Zdiměřic, která by mohla být kvůli ztracené kronice zapomenuta, ale kterou se Okrašlovacímu spolku Zdiměřice daří rekonstruovat ze vzpomínek starousedlíků. Mezi návštěvníky byl přítomen i pan Vlastimil Paducha, nejstarší zdiměřický rodák, který do přednášky občas vstoupil a upřesnil některé údaje nebo přispěl svou vzpomínkou.

Následovala přednáška Jany Vidímové, oficiální kronikářky města Jesenice. Posluchačům vyprávěla, jak historii kaple Jména Panny Marie zachytily různé kroniky a ukázala jim faksimilie některých dokumentů. Příjemný večer byl zakončen lekcí swingu pod vedením Martina Kadlece, tanečního lektora ze Zdiměřic. Za zvuků swingové hudby se dvojice našich sousedů učily základním krokům Lindy hopu.

Věříme, že jste si večer s námi užili a že se ke kapličce za rok vrátíte. Chtěli bychom totiž místní kapli do Noci kostelů zapojit i příští rok a vytvořit tak ve Zdiměřicích novou tradici sousedského setkávání a tím podpořit místní komunitní život.

Na tomto místě bychom také chtěli poděkovat všem, kdo se na přípravě Noci kostelů ve Zdiměřicích podíleli – členům a členkám Okrašlovacího spolku Zdiměřice, otci Smolkovi z kunratické farnosti a Pražskému arcibiskupství za zapůjčení kapličky, paní Soukupové, která se o kapličku stará, Správě Průhonického parku a městu Jesenici za záštitu akce, pomoc s mediální propagací i za poskytnutí sociálního zařízení v místě konání akce.

Ať už jste se letošní Noci kostelů zúčastnili nebo jste nemohli přijít a chcete tuto svou chybičku napravit v příštím roce, máte možnost podpořit neziskovou organizaci Okrašlovací spolek Zdiměřice v jejím úsilí. Jak? Můžete se stát naším členem / členkou a přiložit osobně ruku k dílu při organizování našich akcí, nebo je možné nás podpořit finančně. U FIO banky máme vedený transparentní účet, kam je možné zasílat dary na podporu naší činnosti. Za jakoukoli pomoc děkujeme!

Současně se s vámi těšíme na viděnou na některé z našich dalších akcí. Například ve středu 30. května od 19.00 hodin na fotbalovém hřišti v ulici Labutí na sousedském fotbale.

Srdce a ruce pro Zdiměřice krásnější!

Mirka Macháčková
členka Okrašlovacího spolku Zdiměřice

 

Fotogalerie z akce Noc kostelů 2018

   

Napsat komentář