LÍPA NA NÁVSI ZDIMĚŘIC BYLA PROHLÁŠENA PAMÁTNÝM STROMEM

Přesně před rokem se Okrašlovacímu spolku Zdiměřice podařilo zjistit, že statná lípa, která stojí na návsi, je „Stromem svobody“, který byl vysazen v roce 1918 v rámci oslav vzniku Československé republiky. Z městského úřadu nyní přišla zpráva, že v listopadu 2018 byla zdiměřická lípa vyhlášena památným stromem.

Členové a členky Okrašlovacího spolku Zdiměřice se dlouhodobě snaží zmapovat historii naší obceZdiměřic. Kvůli dramatickým historickým událostem, kterými naše republika během svého života procházela, se nedochovala žádná kronika Zdiměřic ani většina dalších dokumentů spjatých s naší obcí. Jedinou možností, jak rekonstruovat vývoj naší vesničky v uplynulých desetiletích, tak je oslovit starousedlíky, nechat si vyprávět příběhy jejich životů a vzpomínky zaznamenat. A tímto způsobem nám se podařilo odhalit další historickou událost – na přelomu roku 1918 a 1919 byl na zdiměřické návsi vysazen Strom svobody.

Zdiměřický strom svobody
V rámci příprav na oslavy 100letého výročí vzniku naší republiky se po celé České republice začaly hledat stromy vysazené po celém území v roce 1918 či 1919 jako připomínka této důležité historické události. Okrašlovací spolek Zdiměřice se k pátrání připojil a díky nejstaršímu rodákovi obce, Vlastimilovi Paduchovi, se podařilo zjistit, že lípa, která svou mohutnou korunou poskytuje na návsi příjemný stín, byla vysazena jako Strom svobody na připomínku vzniku našeho samostatného státu.

Okrašlovací spolek změřil obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí, což je způsob, jak potvrdit stáří stromu. Zdiměřická lípa má obvod kmene úctyhodných 243 cm. Spolek pak nechal zanést lípu do databáze Stromů svobody a požádal městský úřad o pomoc s vyhlášením lípy památným stromem. V prosinci 2018 přišlo městskému úřadu potvrzení, že nově vyhlášený památný strom byl zapsán do ÚSOP (kód 106301) pod názvem Zdiměřický strom svobody.

Jaké ochraně se památný strom těší?

Agentura ochrany přírody a krajiny potvrdila, že zdiměřická lípa je vitální a má rozměry odpovídající stoletému stáří. Současně s vyhlášením památného stromu se vyhlašuje ochranné pásmo stromu. To znamená, že ošetřování stromu (například ořezávání větví), terénní a stavební práce v ochranném pásmu atd. podléhají souhlasu orgánu ochrany přírody. Poškození nebo dokonce pokácení památného stromu je přestupkem, za který hrozí pokuta.

Zdiměřická lípa se stala jedním z přibližně 23 000 památných stromů registrovaných v České republice.

Mirka Macháčková

Napsat komentář