ZPRÁVA O ČINNOSTI OKRAŠLOVACÍHO SPOLKU ZDIMĚŘICE ZA ROK 2018

Ani jsme se nenadáli a Okrašlovací spolek Zdiměřice, z. s. má za sebou druhý rok své existence, ve kterém se nám podařilo zrealizovat řadu malých projektů ve snaze zkrášlit veřejný prostor i podpořit rozvoj místní občanské společnosti.

Trocha historie

Okrašlovací spolek vznikl na základě setkání pěti sousedů a sousedek v únoru 2017, v březnu téhož roku byl zapsán do spolkového rejstříku. Zakládající schůze rozhodla, že posláním spolku bude snaha o zkrášlování veřejného prostoru na území Jesenice a o vytváření příležitostí pro budování dobrých sousedských vazeb. Spolek funguje díky příspěvkům svých členů a darů od našich sympatizantek a sympatizantů. Jak na tom finančně jsme se můžete dozvědět z našeho transparentního účtu.

Projekty

Začátek roku 2018 jsme odstartovali druhým ročníkem zdiměřického budkověšení, v rámci kterého jsme tentokrát umístili na stromy v okolí Labutí ulice sedm ptačích budek. To bylo o jednu více, než v roce 2016. Současně jsme se na podzim vyčistili budky starší a zkontrolovali, jestli byly osídlené. V únoru a březnu jsme současně zorganizovali několik deskohraní v prostorách MC Pohádka, na kterých jste si mohli s námi zahrát různé deskové hry.

V dubnu jsme do vašich schránek roznesli pohlednici Zdiměřic a vyhlásili akci „Pošli Zdiměřice do světa„. Tématem pohlednice byla zdiměřická různorodost. Proto se na ní nacházely fotografie ze staré i nové zástavby, zemědělské techniky obhospodařující okolní pole, dětské hřiště reprezentující místní populační boom, zdiměřickou kapli zosobňující místní historii a okolí Průhonického parku hojně využívaného místními rezidenty k procházkám. Pohlednic jsme nechali vytisknout 600 kusů při ceně 1793 Kč. Náklady na tisk jsme pokryli převážně ze členských příspěvků od našich členek a členů, ale částečně i z finančních darů našich podporovatelů zaslaných na náš transparentní účet. V tomto  měsíci  jsme  též  dodělali  druhou  komoru kompostu.

Na konci dubna jsme pak připravili stanoviště v podobě lana na přetah pro jesenické děti v rámci tradiční městské akce Pálení čarodějnic. Záměrem tohoto stanoviště bylo poskytnout zábavu, ve které se dají lidé dohromady. Proto jsme zvolili přetahování lanem, je to totiž kolektivní sport, a do soutěžního klání se mohly zapojit celé rodiny i skupiny sousedů a sousedek.

25. května jsme se se spolkem zapojili do celostátní akce Noc kostelů, v rámci které jsme pro vás zpřístupnili zdiměřickou kapli a připravili doprovodný kulturní program. Akce proběhla ve spolupráci s kunratickou farností a pod záštitou města Jesenice. Neskutečně nám ten den přálo počasí i zájem vás, našich sousedů a sousedek. Ke kapli si  našlo cestu okolo 130 návštěvníků, kteří měli možnost nejenom se podívat na interiér kaple, ale i si užít hry pro děti, vyslechnout si dvojici přednášek o historii Zdiměřic a Jesenice a následně se naučit základy swingu. Do Noci kostelů se plánujeme zapojit i letos, Kaple tak bude pro návštěvníky opětovně otevřena 24. května od 18.00.

Přes prázdniny jsme následně zorganizovali dvojici tanečních lekcí pod názvem Tančení pod hvězdným nebem vedených lektorem Martinem Kadlecem a 17 sousedských fotbalových zápasů na hřišti v ulici Labutí, na kterém se vystřídalo přes 20 hráčů a hráček.

Po celý rok jsme pokračovali i v projektu Humans of Zdiměřice, leč pravda, s menším nasazením než v roce 2017. I přes to se nám povedlo pro vás připravit 7 dalších zajímavých životních příběhů našich sousedů a sousedek.

V září se část členů a členek spolku zapojila do natáčení jednoho dílu pořadu České televize Náš venkov, jehož tématem byly aktivity našeho okrašlovacího spolku. Režisérka Eliška C. Andrš, která se dlouhodobě zajímá o problémy, které s sebou přináší prudký rozvoj obcí u velkých měst, se rozhodla zachytit, jak se se spolkem snažíme budovat nové sousedské vztahy i zkrášlovat naší obec. Jak se jí to povedlo můžete posoudit na videu dostupném v archivu České televize.

Konec roku jsme slavili. Na náš podnět se totiž podařilo prohlásit lípu na zdiměřické návsi za Památný strom. Na základě vyjádření pamětníka jsme se totiž dozvěděli, že tato lípa je Stromem svobody, který byl vysazen v roce 1918 v rámci oslav vzniku Československé republiky. Podali jsme proto podnět na město Jesenice, aby se tento významný strom dočkal náležité ochrany i ocenění jeho historického významu pro naší obec. Díky přispění úředníků obce se následně podařilo pro strom získat státní ochranu.

A to je k našim aktivitám v roce 2018 vše 🙂

Členská základna

V roce 2018 tvořilo členskou základnu sedm členů a členek. Rádi bychom i nadále rostli, takže pokud byste měli zájem se k nám přidat, ozvěte se 🙂

Hospodaření

V roce 2018 jsme měli příjmy ve výši 7255 Kč a výdaje ve výši 4281 Kč. Naše příjmy se skládaly z členských příspěvků (2 800 Kč) a darů fyzických osob (4455 Kč od 3 dárců a dárkyň). Výdaje vznikly s tiskem zdiměřické pohlednice a nákupem rozlišovacích dresů a brankových sítí na sousedský fotbal. S finančními prostředky z roku 2017 tak spolek měl na konci roku 2018 částku 6486 Kč k dispozici pro další projekty.

Takový byl rok 2018 v Okrašlovacím spolku Zdiměřice, z.s. Jsme moc rádi, že jste se s námi spolupodíleli na řadě akcí, které jsme připravili. Je to právě váš zájem a vaše zapojení, které je pro chod našeho spolku důležité a bez kterého by naše činnost neměla smysl. V neposlední řadě nám dovolte, abychom poděkovali všem z vás, kteří se nás rozhodli finančně podpořit v našem snažení. Za vaše dary zaslané na náš transparentní účet moc děkujeme. Je to právě vaše přízeň, která nám pomáhá naše cíle realizovat.

Na letošní rok chystáme další akce – nejblíže je již v tuto sobotu 3. ročník zdiměřického budkověšení, Následovat bude v neděli 24. března naše zapojení do akce Ukliďme Česko či 24. května znovuotevření zdiměřické kaple v rámci Noci kostelů. Těšit se můžete i na opětovně sousedské fotbaly či další překvapení, která zrovna chystáme 🙂 Sledujte proto náš web či facebookový profil pro další infromace. Těšíme se na viděnou!

Za Okrašlovací spolek Zdiměřice, z.s.
Mgr. Petr Brož, Ph.D.
předseda spolku

Napsat komentář