NOC KOSTELŮ VE ZDIMĚŘICÍCH 2019

Zažijte Zdiměřice v šeru a potmě! Okrašlovací spolek Zdiměřice se opětovně připojil k celorepublikové akci NOC KOSTELŮ a připravil pro sousedy z blízkého i širokého okolí zábavné setkání u zdiměřické kapličky. Níže najdete program Noci kostelů ve Zdiměřicích, která se koná v pátek 24. května 2019. Děti vítány!

NOC KOSTELŮ VE ZDIMĚŘICÍCH 2019

Kaple Jména Panny Marie ve Zdiměřicích je bezesporu nejvýznamnější kulturní památkou této rychle se rozrůstající obce ležící na okraji Prahy. Přestože barokní kaple leží stranou samotných Zdiměřic, v těsném sousedství Průhonického parku, který je zapsán na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, je nejznámější dominantou Zdiměřic. Kaple je přitom veřejnosti v podstatě nepřístupná – otevřena je jen dva dny v roce v době mše svaté – takže kolemjdoucí mají možnost si prohlédnout jen její exteriér. V letošním roce máte možnost se podívat i dovnitř kaple a prohlédnout si nástěnné malby, které ji zdobí. Členové a členky Okrašlovacího spolku Zdiměřice, z.s., připravili ve spolupráci s kunratickou farností její zpřístupnění v rámci celorepublikové akce Noc kostelů s nabídkou doprovodného kulturního programu pro děti i dospělé.

Od 18:00 hodin budete mít možnost strávit s dětmi na místě čas herními aktivitami, které si pro vás připravili členové a členky spolku. Od 19:00 hodin hraní vystřídá povídání o historii Zdiměřic i blízkého okolí. Od 20:00 hodin na vás pak bude čekat taneční lekce swingu pod širým nebem pod vedením zkušeného lektora Martina Kadlece.

Kaple bude zájemcům zpřístupněna od 18:00 do 21:45 hodin. Vezměte si s sebou deku na sezení, teplé oblečení, baterku a případně čaj do termosky; program se totiž odehrává na louce před kaplí. V případě nepříznivého počasí se venkovní program ruší.

Historie kaple

Jednoduchou obdélníkovou stavbu kaple s apsidou nechal, podle nápisu na apsidě nad vstupem, v roce 1818 postavit jistý Josef Daubek, bývalý voják, jenž ve zdejším kraji sloužil jako posel. Kaple byla pravděpodobně původně dřevěná, jak napovídá indikační skica z roku 1841, než se podařilo získat v roce 1858 dostatečné množství financí na vybudování kaple zděné. V roce 1991 prošla kaplička významnou rekonstrukcí, během které byla opravena střecha, vnitřní omítky, venkovní fasáda a k úpravám okolí kapličky. Současně došlo k restaurování maleb stropu kaple. Na konci roku 2001 byla kaple opět částečně opravena a v roce 2008 jí byla dána nová omítka. Od té doby kaple postupně chřadne – objevují se díry ve fasádě i střeše.

Bodový program

18:00 až 21:45 zpřístupnění prostoru kaple
18:00 až 19:00 hry pro děti
19:00 až 20:00 povídání o historii obce, kaple i blízkého okolí
20:00 až 21:00 taneční lekce swingu pod hvězdným nebem (Martin Kadlec)

Napsat komentář