NOC KOSTELŮ 2019 – PŘÍJEMNÉ SETKÁNÍ U ZDIMĚŘICKÉ KAPLIČKY

Okrašlovací spolek Zdiměřice, z.s. i letos otevřel ve spolupráci s kunratickou farností kapli Jména Panny Marie veřejnosti a připravil v rámci celorepublikové akce Noc kostelů zajímavý program pro návštěvníky. V pátek 24. května 2019 si u zdiměřické kapličky přišli na své rodiče s dětmi, zájemci o místní historii a architekturu. S organizačním zajištěním akce pomohlo i město Jesenice a pan Svoboda, kterým za pomoc velice děkujeme.

Od šesti hodin večer se ke kapličce začali sjíždět cyklisté a přicházeli sousedé většinou i s dětmi, pro které byla připravena opičí dráha a další hry, ve kterých si mohly otestovat své dovednosti. Hlavní atrakcí byla možnost vstoupit do zdiměřické kapličky, která se veřejnosti otevírá jen dvakrát do roka.

Poblíž vstupu do kapličky připravili členové a členky spolku výstavu historických fotografií z výlovů zdiměřických rybníků a střípků z historie Zdiměřic, které se zachovaly v matrikách far v Dolních Jirčanech a Zlatníkách. Kroniky a matriky Zdiměřic se totiž kvůli požáru obecního úřadu v roce 1997 nezachovaly. Renáta Palová, členka Okrašlovacího spolku Zdiměřice, z.s., bádala v archivech Státního oblastního archivu Praha a hledala zmínky o Zdiměřicích. Našla záznamy o narození, svatbách a pohřbech obyvatel Zdiměřic v 16. a 17. století. Ze záznamů, jejichž fotografie byly součástí výstavy, vyplynulo, jaké rody ve Zdiměřicích v té době žily. Často se opakovala jména Vaněk, Pabianský, Štětina, Tichý a Daubek, z jehož rodu vzešel Josef Daubek, zakladatel zdiměřické kapličky. Renáta Palová narazila také na zprávu správce panství Pavla Goliáše z roku 1651, ze které vyplývá, že vesnice v dolnobřežanském panství byly během třicetileté války (1618 – 1648) opakovaně vypleněny a zpustošeny, obyvatelstvo vymizelo, proto nebyl proveden soupis poddaných podle víry. Ve Zdiměřicích zůstal po třicetileté válce osídlen jen jediný grunt, a to pozdější č. p. 1. Vesnice se začaly znovu zalidňovat až v druhé polovině 17. století. Naši předchůdci zažili ve Zdiměřicích těžké časy a touto výstavou jsme jim vzdali čest.

V 19 hodin přišla na pozvání Okrašlovacího spolu Zdiměřice Ing. Veronika Pincová z Průhonic, která se zabývá historií průhonického zámku a parku. Seznámila posluchače s vývojem průhonického panství od gotiky až po současnost. Paní inženýrka v současné době chystá novou publikaci o historii Průhonic, ze které citovala a ukazovala některé nashromážděné podklady.

Návštěvníci z blízkého i širšího okolí přijížděli na prohlídku až téměř do desáté hodiny večerní. Vzácnou příležitost prohlédnout si interiér kapličky, potkat se se sousedy a dozvědět se něco nového o místní historii využilo v průběhu celého večera asi 60 zájemců. Bylo to velmi příjemné setkání za krásného jarního počasí.

Mirka Macháčková
členka Okrašlovacího spolku Zdiměřice, z.s.

Napsat komentář