Humans of Zdiměřice

Členové Okrašlovacího spolku Mirka Macháčková a Petr Brož vedou na facebookové stránce Zdiměřice projekt Humans of Zdiměřice. Díky tomuto projektu se nám, Zdiměřičákům, daří seznamovat se s názory a pohledem na svět našich sousedů, s historií obce, daří se překonávat vysoké ploty, daří se i uskutečnit drobné změny v obci. Téměř všichni respondenti se svěřili, co se jim ve Zdiměřicích líbí, co nelíbí a jaké změny by uvítali. Tím vlastně spoluvytváří náplň Okrašlovacího spolku, proto budou sousedské vizitky uveřejňovány i na webových stránkách spolku. Budou tak lépe přístupné čtenářům, kteří nemají facebook. Všem účastníkům projektu patří velký dík za odvahu a za aktivní účast na vytváření lepšího komunitního života ve Zdiměřicích.

Projekt stále pokračuje. Proto autoři uvítají zájem všech odvážlivců, kteří by se také rádi na FB stránce Zdiměřice představili a řekli o sobě pár slov. V tom případě je kontaktujte emailem (spolekzdimerice@gmail.com) nebo skrze soukromou zprávu na stránce Zdiměřice.