Kronika

KRONIKA ZDIMĚŘIC (neoficiální)

O Zdiměřicích se v písemných pramenech dochovalo jen velmi málo zmínek. Je to dáno tím, že naše obec nebyla nikdy významným sídlem, a také se díky nepříznivým okolnostem nedochovaly kroniky, o jejichž existenci se zmiňují zdiměřičtí pamětníci. Minulost už nezměníme. Dnes historii tvoříme my, současní obyvatelé Zdiměřic. Proto jsme se rozhodli založit a vést neoficiální kroniku Zdiměřic, ve které chceme pro budoucí generace zachytit život v obci, která je nám domovem. Dnes máme pro vedení kroniky k dispozici moderní technologie, které neohrožuje ani požár ani lidská zapomětlivost. Doufejme, že se tato neoficiální kronika stane časovým okénkem, díky kterému si budoucí čtenáři budou moci představit Zdiměřice v celé jejich kráse.

Ve Zdiměřicích dne 28. 2. 2017, Mirka Macháčková, kronikářka (neoficiální)

2020-03-12 Byl vyhlášen nouzový stav v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 na dobu 30 dnů. Byly zrušeny společenské akce, byly uzavřeny obchody kromě potravin, lékáren a drogerií.

2017-10-30 Započala první etapa revitalizace zdiměřických rybníků bagrováním Dolního rybníku. V první etapě bude revitalizován Dolní a Návesní rybník, v druhé etapě pak Horní rybník. Celková cena za obě etapy revitalizace zdiměřických rybníků činí 7 722 704 Kč s DPH, z čehož částka 5 563 633,29 Kč s DPH bude zaplacena z dotace ministerstva životního prostředí.

2017-02-28 Na webové stránce Okrasného spolku Zdiměřice byly zahájeny zápisy do neoficiální kroniky Zdiměřic. První internetovou kronikářkou se stala Mirka Macháčková.

2017-02-04 V tento den byl u nás založen Okrasný spolek Zdiměřice, jehož cílem je kultivovat prostředí naší obce a posilovat vztah místních obyvatel k tomuto místu a svým sousedům. Mezi konkrétní záměry spolku patří například výstavba komunitního kompostu, úprava okolí kapličky včetně instalace dvou laviček, zavedení tradice sousedských setkávání. Předsedou spolku se stal Petr Brož, místopředsedkyní Renáta Palová.

2015-06 Rybníkářský spolek Zdiměřice opravil rybárnu na návsi, která od té doby začala sloužit jako místní klubovna pro členy spolku, ale i pro různá komunitní setkání.

2013-10 Rybníkářský spolek Zdiměřice získal od města Jesenice do pronájmu tři zdiměřické rybníky.

2012-08-06 Ve Zdiměřicích vznikl Rybníkářský spolek.

rok 2011 Ve Zdiměřicích žilo 874 obyvatel s trvalým bydlištěm.

rok 2007 Ve Zdiměřicích žilo 141 obyvatel s trvalým bydlištěm.

2005-09 Ve Zdiměřicích se natáčel film Tristan a Isolda. Úvodní scéna, při níž hoří dřevěný hrad, se natáčela nedaleko kapličky. Objekt byl postaven speciálně pro tuto scénu a na svém místě stál hotový zhruba jeden týden než jej tvůrci podle scénáře doopravdy spálili. Byly do něj zakomponovány i největší detaily, a to včetně interiérů. Vnitřek hlavní části hradu však neexistoval, zde bylo jen prázdné místo, scény z interiéru hradu se tak dotáčely ve studiu. Milostné a jiné scény v parku se natáčely v Průhonickém parku, který byl kvůli natáčení dočasně zčásti uzavřen. V době natáčení tohoto filmu se z kapličky ztratil zvon. Místní pamětník si vzpomíná, že byl v kapličce v 7 hodin ráno zkontrolovat, zda je vše v pořádku. Pak odjel do práce, a když ten samý den v 11 hodin přišel na další kontrolu, zvon byl pryč, pamětníkovi spadl na hlavu prázdný řetěz. Policie viníka nezjistila. Místní obviňují filmaře, kteří disponovali technickými prostředky, pomocí kterých se mohli ke zvonu umístěnému nad střechou kapličky dostat.

rok 2001 Ve Zdiměřicích žilo 107 obyvatel s trvalým bydlištěm.

rok 2000 Ve Zdiměřicích žilo 98 obyvatel s trvalým bydlištěm.

rok 1998 Byla založena společnost ÚVT s.r.o., největší místní zaměstnavatel.

rok 1991 Ve Zdiměřicích žilo 114 obyvatel s trvalým bydlištěm.

rok 1985 Opilý řidič narazil autem do barokních božích muk, která stála na křižovatce Hrnčířská x Ke Kapli. Pískovcová boží muka spadla a byla odvezena na skládku. Podle vzpomínek pamětníků boží muka stávala uprostřed křižovatky a vozidla je objížděla.

rok 1970 Byla opravena střecha kapličky, opravu financoval Národní výbor v Jesenici.

rok 1968 Místní rybáři opravili kapličku. Ke stému výročí postavení kapličky se chystala slavnostní mše, místní rybáři proto opravili díry ve vnějších zdech a nahodili fasádu. Materiál platili ze svého, mezi místními rybáři byli i dva zedníci, kteří opravy provedli. Mše se nakonec nekonala kvůli příchodu sovětských vojsk v srpnu 1968.

rok 1960 Ve Zdiměřicích se natáčela část filmu režiséra Zdeňka Podskalského st. „Spadla s měsíce“. Na záběrech je vidět vnitřní prostor kravína, který stával na místě, kde nyní sídlí firma ÚVT Internet s.r.o. Ve scéně vystupují herci Jiří Sovák a Vlastimil Brodský a málo známá herečka Heda Škrdlantová. Filmaři si vybrali zdiměřický kravín, protože to byl jeden z nejmodernějších kravínů v okolí Prahy, byl v něm nainstalován pojízdný pás, který „automaticky posouval hnůj přímo až na fůru“, jak ve filmu říká Jiří Sovák. Ve filmu si zahrála i místní obyvatelka – hrála ve scéně, kde dojila krávu.

1958-02-21 V Dolním rybníku se po proboření ledu utopily dvě šestileté holčičky, Jitunka a Zdenička. Následně byly pochovány na hřbitově v Hrnčířích.

rok 1958 Zavřela se hospoda U Burdů.

rok 1948 Místní hasičská stanice skončila.

1945-04 Na poli za Horním rybníkem přistálo na poli britské letadlo. Němci, kteří letadlo ztrácející výšku pozorovali, britského pilota zajali.

rok 1945 Ve Zdiměřicích vznikla místní hasičská stanice. Místní obyvatelé se složili na hasičskou stříkačku.

rok 1918 nebo 1919 Ve Zdiměřicích na návsi byla na oslavu vzniku samostatné Československé republiky vysazena lípa srdčitá jako Strom svobody.