Naše činnost

Připravované záměry, aneb zásobník nápadů spolku

 

Prořezání hruškové aleje: Na okraji Zdiměřic roste nepovšimnuta stará hrušková alej. O stromy se už roky nikdo nestará, přitom rodí chutné hrušky. Se souhlasem vlastníka prořežeme staré větve, aby měly hrušně více světla, a budeme se těšit na bio úrodu. V roce 2017 jsme tento záměr nestačili zrealizovat, protože jaro vtrhlo do Zdiměřic plnou silou již na konci února a na větvích hrušní se nalily pupeny. Prořezávat stromy pak už nebylo možné. Tento úkol na nás čeká příští zimu.

Knihovní skříně na autobusových zastávkách: Čekáte na zastávce a autobus nejede a nejede. Tak sáhnete do vitríny, vyberete si knihu a začnete si číst. A den je hned lepší. Chceme na zdiměřických autobusových zastávkách zřídit „pouliční knihovny“, kde si čtenáři budou moci zcela zdarma půjčit jakoukoli knihu nebo tam dokonce budou moci jakoukoli knihu umístit pro ostatní.

Komunitní zahrada: Rádi bychom ve Zdiměřicích vybudovali malou komunitní zahrádku, která by umožňovala pěstovat některé plodiny a současně by poskytla sousedům a sousedkám vhodné místo ke vzájemnému potkávání a seznamování. Již máme vyhlídnutý vhodný pozemek a nyní nás tak čeká snaha přemluvit majitele pozemku k zapůjčení pro náš záměr.

Obnova božích muk: Na křižovatce ulic Hrnčířská a Ke Kapli stávaly vedle starobylé lípy boží muka. Více než sto let zdobily Zdiměřice, když do nich v roce 1985 narazil automobilem opilý řidič a kamenná boží muka porazil. Fotografie původních božích muk se podařilo dopátrat v národním archivu. Máme v plánu tuto památku obnovit.

Rojí se i vám v hlavě nápady, jak a čím přispět k lepšímu životu ve Zdiměřicích? Kontaktujte nás. Všechny podněty vítány!

Realizované záměry, aneb naše stopa ve Zdiměřicích

 

Výroba a umístění lavičky u kapličky: Kaple Jména Panny Marie stojící mezi lipami na mírně zvlněném terénu na dohled Průhonického parku je nejhezčím a nejnavštěvovanějším místem Zdiměřic. Bohužel zde není možné posedět a kochat se krásou přírody, není zde žádná lavička a usednout do trávy znamená vystavit se riziku blízkého setkání s psími exkrementy. Rozhodli jsme se to změnit a do okolí kapličky pořídit pár krásných laviček. Užijte si posezení!

Komunitní kompost: Moderním trendem v ekologii měst jsou komunitní komposty. Obyvatelé na společný kompost vyhazují vhodný odpad z domácnosti a na oplátku mají k dispozici zdarma kompost pro svoji potřebu. Proto jsme chtěli vybudovat komunitní dvoukomorový kompost v ulici Ke Kapli poblíž deponie zeminy, tedy do místa, kde svou přítomností nebude nikoho rušit. Úspěšně jsme se domluvili s majitelem pozemku, požádali město Jesenici o finanční podporu a vlastními silami pak kompost postavili. Přečtěte si podrobnosti o této akci na odkaze.

Budkověšení: Zdiměřice jsou ptačí město. Všimli jste si? Nejenže se většina ulic jmenuje po ptácích, ale ptákům se u nás velmi daří. Svými zpěvem nám zpříjemňují ranní vstávání i procházky. Ptáci jsou také velmi užiteční. Redukují množství škodlivého hmyzu a jsou v této činnosti nejpilnější v době, kdy shání potravu nejen pro sebe, ale i svá mláďata. V přírodě ptáci hnízdí v dutých kmenech starých stromů, těch je ale v současné kulturní krajině málo. Každé jaro proto chceme na stromy pověsit několik nových budek, kde budou moci místní ptáčci v bezpečí vyvést mladé.